తమిళనాడు రాష్ట్ర బీచ్‌లు

తమిళనాడు రాష్ట్ర బీచ్‌లు

తమిళనాడు నీలి బీచ్‌లు మరియు ఎండ ఆకాశాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. విశ్రాంతి, ఎండ మరియు అనేక ఇతర బీచ్‌లను అందించే దక్షిణ భారత రాష్ట్రమైన తమిళనాడులోని ఉత్తమ నీలిరంగు నీటి బీచ్‌లకు మా గైడ్ చదవండి. ఈ బీచ్‌లు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు సూర్య స్నానం చేయడానికి, సూర్య స్నానాలు ఆస్వాదించడానికి మరియు సర్ఫింగ్ మరియు కార్యకలాపాలకు అనువైనవి.
తమిళనాడు రాష్ట్ర బీచ్‌లు
మెరీనా బీచ్
మహాబలిపురం-బీచ్
కన్యాకుమారి బీచ్
రామేశ్వరం బీచ్
సిల్వర్ బీచ్
Read More  చెన్నైలో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు
Sharing Is Caring: