ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర EDCET పరీక్షా ఫలితాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర EDCET పరీక్షా ఫలితాలు AP ఎడ్సెట్ ఫలితాలు  న APSCHE అధికారులు ప్రకటించారు. AP ఎడ్యుకేషన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కు హాజరైన ఆశావాదులు ఈ …

Read more

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర EdCET పరీక్షా హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర EdCET పరీక్షా హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ AP EdCET హాల్ టికెట్  @ sche.ap.gov.in | పరీక్ష తేదీ (అవుట్): AP EdCET పరీక్షను  మే …

Read more

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ED.CET పరీక్ష నోటిఫికేషన్ 2022

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర  ED.CET పరీక్ష నోటిఫికేషన్ 2022 AP EdCET 2022 నోటిఫికేషన్ @ sche.ap.gov.in/EdCET | దరఖాస్తు ఫారం, తేదీలు (అవుట్): AP ఎడ్సెట్ 2022 దరఖాస్తు …

Read more