నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్‌లోని బదనకుర్తి సమీపంలోని గోదావరి నదిలో ఒక చిన్న ద్వీపంలో బౌద్ధ విహారం

నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్‌లోని బదనకుర్తి సమీపంలోని గోదావరి నదిలో ఒక చిన్న ద్వీపంలో బౌద్ధ విహారం భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్‌లోని బాదంకుర్తి గ్రామాన్ని అన్వేషించారు. బడన్‌కుర్తి సమీపంలోని గోదావరి నదిలో ఒక చిన్న ద్వీపంలో బౌద్ధ విహారం యొక్క అవశేషాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా, నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు కరీంనగర్ ప్రాంత సరిహద్దులు కలిసే తెలంగాణలోని గోదావరి నదిపై ఉన్న ఈ చిన్న ద్వీప గ్రామం ద్వారా బౌద్ధమతం దక్షిణాదికి వచ్చిందని నమ్ముతారు. …

Read more