గేట్ పరీక్షా ఫలితాలు 2022

గేట్ పరీక్షా ఫలితాలు 2022 గేట్ పరీక్షా ఫలితాలు: ప్రామాణికమైన ఇంటర్నెట్ సైట్ @ gate.Iitg.Ac.In నుండి అభ్యర్థులు గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ (గేట్) ప్రభావాలను …

Read more

గేట్ పరీక్షా హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్

గేట్ పరీక్షా హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్  గేట్ హాల్ టికెట్: అభ్యర్థులు గౌరవనీయమైన వెబ్‌సైట్ @ gate.Iitg.Ac.In నుండి గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ (గేట్) పేరు …

Read more