కాళి మాతా టెంపుల్ వడోదర చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

కాళి మాతా టెంపుల్ వడోదర చరిత్ర పూర్తి వివరాలు కాళి మాతా టెంపుల్ వడోదర గుజరాత్ ప్రాంతం / గ్రామం: పావగడ కొండ రాష్ట్రం: గుజరాత్ దేశం: భారతదేశం …

Read more

ప్రభాస్ శక్తి పీఠ్ గుజరాత్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

ప్రభాస్ శక్తి పీఠ్ గుజరాత్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు ప్రభాస్ శక్తి పీఠ్  గుజరాత్ ప్రాంతం / గ్రామం: వెరావాల్ రాష్ట్రం: గుజరాత్ దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం …

Read more

అహ్మదాబాద్‌లో ప్రతి ఒక్కరు చూడవలసిన దేవాలయాలు

 అహ్మదాబాద్‌లో అత్యంత ప్రసిద్ధ హిందూ దేవాలయాలు అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ మాజీ రాజధాని అని మనందరికీ తెలుసు. ఇది అద్భుతమైన సబర్మతీ నది ఒడ్డున ఉన్న నగరం. అయితే అహ్మదాబాద్‌లోని …

Read more

సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయం గుజరాత్ పూర్తి వివరాలు

సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయం గుజరాత్ పూర్తి వివరాలు సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ, గుజరాత్ ప్రాంతం/గ్రామం :- ప్రభాస్ పటాన్ రాష్ట్రం :- గుజరాత్ దేశం: – భారతదేశం సందర్శించడానికి ఉత్తమ …

Read more

సోమనాథ్ ఆలయం సోమనాథ్ గుజరాత్ వాటి చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

సోమనాథ్ ఆలయం  సోమనాథ్ గుజరాత్   శివుడు   ప్రఖ్యాత హిందూ వాస్తుశిల్పం – సోమనాథ్ ఆలయం శివుడి 12 జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి, చరిత్రపూర్వ కాలం నుండి ఉన్న గుజరాత్ …

Read more

నాగేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయం గుజరాత్ పూర్తి వివరాలు

నాగేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ దేవాలయం గుజరాత్ పూర్తి వివరాలు నాగేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగ, ద్వారక ప్రాంతం/గ్రామం : -దారుకవనం రాష్ట్రం: -గుజరాత్ దేశం :- భారతదేశం సమీప నగరం/పట్టణం :- ద్వారక …

Read more

గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని బీచ్‌లు

గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని  బీచ్‌లు గుజరాత్‌లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ బీచ్‌లు అహ్మద్‌పూర్ మాండ్వి బీచ్, చోర్వాడ్ బీచ్, సోమనాథ్ బీచ్, గోప్నాథ్ బీచ్, ద్వారకా బీచ్, కచ్ మాండ్వి బీచ్, …

Read more

ద్వారకాధిష్ టెంపుల్ గుజరాత్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

ద్వారకాధిష్ టెంపుల్ గుజరాత్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు ద్వారకాధిష్ టెంపుల్ గుజరాత్ జగత్ మందిర్ అని కూడా పిలువబడే ద్వారకాధిష్ ఆలయం శ్రీకృష్ణుడికి అంకితం చేయబడింది, దీనిని “ద్వారకాధిష్” …

Read more

సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయం – గుజరాత్ సోమనాథ్ టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయం – గుజరాత్  సోమనాథ్  టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగ ఆలయం – గుజరాత్ సోమనాథ్ టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు భారతదేశంలోని …

Read more

సన్ టెంపుల్ మోడెరా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

సన్ టెంపుల్ మోడెరా చరిత్ర పూర్తి వివరాలు సన్ టెంపుల్ మోడెరా గుజరాత్ ప్రాంతం / గ్రామం: మోడెరా రాష్ట్రం: గుజరాత్ దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం / …

Read more