తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం       యర్రారం నాగిరెడ్డిపేట 1 నాగిరెడ్డిపేట 2 అచ్చాయిపల్లె 3 జలాల్పూర్ 4 రామక్కపల్లె …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం         1 బీబీపేట్ * 2 తుజాల్పూర్ 3 యాదరం 4 రాంరెడ్డిపల్లె …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం     1 బిచ్కుండ 2 అజోలా 3 గుండెకల్లూరు 4 ఖట్గావ్ 5 శెట్లూరు 6 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 మాచారెడ్డి 2 సోమారంపేట 3 తడ్కపల్లె 4 రాజ్‌ఖాన్‌పేట 5 అక్కపూర్ …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం         సలాబత్పూర్ మద్నూర్ 1 మద్నూర్ 2 చిన్న శేక్కర్గ 3 పెద్ద …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం     శనివారపేట నిజాంసాగర్ 1 నిజాంసాగర్ 2 తెలగపూర్ 3 కోనంపల్లె 4 రాఘవపల్లె 5 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 రామారెడ్డి * 2 రాధాయిపల్లె 3 ఉప్పల్వాయి 4 మోషంపూర్ 5 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 రాజంపేట* 2 పొందుర్తి (శివపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా) 3 తలమడ్ల 4 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మండలాలు

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మండలాలు       బాన్సువాడ రెవెన్యూ డివిజన్   మండలాలు 1  బాన్సువాడ 2  బీర్కూర్ 3  బిచ్కుంద 4   జుక్కల్ 5 మద్నూర్ …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం     1 తాడ్వాయి 2 కంకల్ 3 కేలోజివాడి 4 సంగోజివాడి 5 బ్రాహ్మణపల్లె 6 …

Read more