మారేడుదళాల నోము పూర్తి కథ

మారేడుదళాల నోము పూర్తి కథ            పూర్వం ఒకానొక దేశపు రాజకుమారుడు ఆయువుడు తీరి చనిపోయాడు.  రాజు శవం  తోడులేకుండా పోరాదుకనుక నా కుమారుని శవానికి తోడుగా పోవుటకు ఎవరైనా తీసుకు రావలసిందని మృతుని తండ్రియైన మహారాజు భటులను  బయటకు పంపాడు.  ఆ భటులు …

Read more

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక పదాతి ఇరుగుపొరుగు వారితో చీటికి మాటికి గొడవలు పెట్టుకుంటుండేది.    ఏ ఒక్కరితోను మంచిగా వుండేది కాదు అందరితోను విరోధంగా వుండేది.  ఆమెకు ఎవరు చెప్పారో  ఎలా ఉద్దేశం కలిగిందో చిట్టి …

Read more

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ        పూర్వము ఒకానొక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి  వుండేది.  ఆమెకు సవతి తల్లి పోరు ఎక్కువగా వుండేది.  అది భరించలేక ఆ అమ్మాయి తన అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వేల్లిపోయినది.  సవతి తల్లి ఆ పిల్లను తీసుకు రమ్మని భర్తను  బాగా …

Read more

నందికేషుని నోము పూర్తి కథ

నందికేషుని నోము పూర్తి కథ             పూర్వము ఒకానొక గ్రామంలో ఒక వృద్ద పెరంటాలుండేది.    ఆమె చేయని వ్రతాలు నోచని నోములు లేవు.  కాని ఆమెకు మాట కటువుగా   వుండేది.  చెట్లలో చీత్కారం చోటుచేసుకునేది.  ఆ కారణం వల్ల ఆ …

Read more

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ ఒకప్పుడు, ఒక దేశంలో, ఒక రాజు యొక్క భార్య మరియు ఒక మంత్రి భార్య ఒక శాఖ బహుమతిని కలిసి చూశారు. ఒక సంవత్సరం పాటు మంత్రి భార్య ప్రతిరోజూ తోటకూర మరియు కొన్ని దక్షిణ భాగాలను విల్లుకు దానం చేస్తోంది. రాజు …

Read more

శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ

శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక దేశంలో ఒక బ్రాహ్మణ పండితుడు ఉండేవాడు.  అతడెంతటి విద్యాసంపంనుదో అంతటి దారిద్రము అతడిని వేదిస్తుండేది.  యెంత ప్రయత్నించినా చేతికి చిల్లి గవ్వైనా లభించేదికాడు.  ఇందుకు జతగా అతడి ఆరోగ్యం కూడా అంతంతమాత్రంగా …

Read more

మాఘ గౌరీ నోము పూర్తి కథ

మాఘ గౌరీ నోము పూర్తి కథ               పూర్వం ఒక గ్రామంలో ఒక బ్రామ్హన దంపతులకు లేక లేక ఒక కుమార్తె పుట్టింది.  ఆమెను అల్లారుముద్దుగా పెంచారు.  యుక్త వయస్సు రాగానే ఆ కన్యకు అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసారు.  …

Read more

పసుపు తాంబూలము వ్రతము కథ

పసుపు తాంబూలము వ్రతము  కథ ఒక రాజు భార్య యందు ప్రేమ లేక వేశ్య గృహముల యందు  ఉండెను. అందుచే అతని భార్య ప్రతి రోజు  ఏడుస్తూ  , పార్వతిదేవి  పూజలను చేస్తు ఉండేను   . ఒక రోజు  ఆమె కలలో పార్వతీ దేవి కనిపించి “అమ్మా ! నీవు పూర్వము తాంబూలము  దానము చేయకపోవుటం  …

Read more

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ            పూరకాలములో ఒక నిరుపేద విప్రుడు ఉండేవాడు.  అతనికి లేకలేక ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆబిడ్డడికి తల్లి వద్ద చాలినన్ని పాలు లేక ఆకలితో అలమటించు చుదేవాడు.  ఒక ఆవుని సంపాదిస్తే బిడ్డడికి పాల ఇబ్బంది ఉండదని …

Read more

పసుపుగౌరి నోము పూర్తి కథ

పసుపుగౌరి నోము పూర్తి కథ            పూర్వము ఒక గ్రామములో ఒక పుణ్య స్త్రీ వుండేది.  పతి భక్తి కలిగిన ఇల్లాలు నిరంతరం పతిసేవాలు చేస్తూ అతనీ పాదాలను కళ్ళకు  అద్దుకుంటూ సంసారమును సాగిస్తుండేది.  ఆమె భర్తకు ఉబ్బస వ్యాధి, మాట్లాడడానికి కూడా …

Read more