మారేడుదళాల నోము పూర్తి కథ

మారేడుదళాల నోము పూర్తి కథ            పూర్వం ఒకానొక దేశపు రాజకుమారుడు ఆయువుడు తీరి చనిపోయాడు.  రాజు శవం  తోడులేకుండా పోరాదుకనుక నా కుమారుని శవానికి తోడుగా పోవుటకు ఎవరైనా తీసుకు రావలసిందని మృతుని తండ్రియైన మహారాజు భటులను  బయటకు పంపాడు.  ఆ భటులు ఎంతగా తిరిగినా చచ్చిన వానికి తోడుగా పోవుటకు గాని తమ వారి నేవరైనా తోడుగా పంపించుటకు గాని ఏ ఒక్కరూ  కూడా ముందు  అంగీకరించలేదు.     …

Read more

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ

చిట్టిబొట్టు నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక పదాతి ఇరుగుపొరుగు వారితో చీటికి మాటికి గొడవలు పెట్టుకుంటుండేది.    ఏ ఒక్కరితోను మంచిగా వుండేది కాదు అందరితోను విరోధంగా వుండేది.  ఆమెకు ఎవరు చెప్పారో  ఎలా ఉద్దేశం కలిగిందో చిట్టి బొట్టు నోము నోచింది నోము నియమానుసారం అయిదుగురు పేరంటాల్లకు బొట్టు పెట్టాలి.  అందుకుగాను పిలవబడే పెరంటాళ్ళతో    ఏ ఒక్కరితోను ఆమెకు పొట్టు కించిత్తు కూడా లేదు.  …

Read more

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ

కన్నె తులసి నోము పూర్తి కథ        పూర్వము ఒకానొక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి  వుండేది.  ఆమెకు సవతి తల్లి పోరు ఎక్కువగా వుండేది.  అది భరించలేక ఆ అమ్మాయి తన అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వేల్లిపోయినది.  సవతి తల్లి ఆ పిల్లను తీసుకు రమ్మని భర్తను  బాగా వేదించేది.  అందకు అతడు అంగీకరించలేదు.  ఒకనాడు సవతి తల్లి తన భర్తతో ఆ పిల్లను తీసుకు రమ్మని ఎంతగానో పట్టు పట్టింది.  అప్పుడు ఆమె భర్త నువ్వే …

Read more

నందికేషుని నోము పూర్తి కథ

నందికేషుని నోము పూర్తి కథ             పూర్వము ఒకానొక గ్రామంలో ఒక వృద్ద పెరంటాలుండేది.    ఆమె చేయని వ్రతాలు నోచని నోములు లేవు.  కాని ఆమెకు మాట కటువుగా   వుండేది.  చెట్లలో చీత్కారం చోటుచేసుకునేది.  ఆ కారణం వల్ల ఆ గ్రామస్తులేవ్వరికి ఆ ముడుసలిపట్ల ఉండవలసిన ఆదరాబిమానాలు ఉండేవి కావు.  కాని ఆమెను ఎవరూ దూషించేవారు కాదు .   సమస్త దేవతలా కరుణా కటాక్షాలతో ఆమె జీవితం సజావుగా …

Read more

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ

శాఖదానము నోము పూర్తి కథ ఒకప్పుడు, ఒక దేశంలో, ఒక రాజు యొక్క భార్య మరియు ఒక మంత్రి భార్య ఒక శాఖ బహుమతిని కలిసి చూశారు. ఒక సంవత్సరం పాటు మంత్రి భార్య ప్రతిరోజూ తోటకూర మరియు కొన్ని దక్షిణ భాగాలను విల్లుకు దానం చేస్తోంది. రాజు భార్య సంవత్సరానికి బోలెడు తోటకూర చెట్లను తెచ్చి, తన విల్లులను తెచ్చి, ఒకసారి దక్షిణ తాంబూరితో దానం చేసింది. కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ, మంత్రి సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. …

Read more

శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ

శివరాత్రి నోము పూర్తి కథ              పూర్వకాలములో ఒకానొక దేశంలో ఒక బ్రాహ్మణ పండితుడు ఉండేవాడు.  అతడెంతటి విద్యాసంపంనుదో అంతటి దారిద్రము అతడిని వేదిస్తుండేది.  యెంత ప్రయత్నించినా చేతికి చిల్లి గవ్వైనా లభించేదికాడు.  ఇందుకు జతగా అతడి ఆరోగ్యం కూడా అంతంతమాత్రంగా వుండేది.  ఈ దుర్భర పరిస్తులతో మరొకర్ని యాతన పెట్టడం ఇష్టం లేక దేనికని వివాహం చేసుకోలేదు.  నా అన్నవారెవరూ లేక సేవలు చేసే ఇల్లాలు లేక అతడు …

Read more

మాఘ గౌరీ నోము పూర్తి కథ

మాఘ గౌరీ నోము పూర్తి కథ               పూర్వం ఒక గ్రామంలో ఒక బ్రామ్హన దంపతులకు లేక లేక ఒక కుమార్తె పుట్టింది.  ఆమెను అల్లారుముద్దుగా పెంచారు.  యుక్త వయస్సు రాగానే ఆ కన్యకు అత్యంత వైభవంగా వివాహం చేసారు.  పెళ్లి అయిన ఐదవ నాడే వరుడు మరణించి  ఆ కన్యా విధవరాలైంది.  కుమార్తె ప్రారబ్ధమునకు ఆ తల్లి దండ్రులు ఎంతగానో దు:ఖించారు.  తీర్ధయాత్రల వలన పుణ్యము ప్రశాంతత …

Read more

పసుపు తాంబూలము వ్రతము కథ

పసుపు తాంబూలము వ్రతము  కథ ఒక రాజు భార్య యందు ప్రేమ లేక వేశ్య గృహముల యందు  ఉండెను. అందుచే అతని భార్య ప్రతి రోజు  ఏడుస్తూ  , పార్వతిదేవి  పూజలను చేస్తు ఉండేను   . ఒక రోజు  ఆమె కలలో పార్వతీ దేవి కనిపించి “అమ్మా ! నీవు పూర్వము తాంబూలము  దానము చేయకపోవుటం  వాళ్ళ  నీకీజన్మలో నోటి దుర్వాసన వచ్చినది. అది భరింపలేక నీ భర్త  వేశ్యాగృహములకు వెళ్ళుతున్నాడు. కావున నీవు నిత్యము  తాంబూల దానము చేసి తాంబూలము తినుము . అట్లు …

Read more

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ            పూరకాలములో ఒక నిరుపేద విప్రుడు ఉండేవాడు.  అతనికి లేకలేక ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆబిడ్డడికి తల్లి వద్ద చాలినన్ని పాలు లేక ఆకలితో అలమటించు చుదేవాడు.  ఒక ఆవుని సంపాదిస్తే బిడ్డడికి పాల ఇబ్బంది ఉండదని నిర్ణయించుకున్నాడు.  అందుకుగాను ఇంటిలో గల కొద్దిపాటి మంచాలు కుంచాలు అమ్మి వచ్చిన సొమ్ముతో సంతకు బయలుదేరినాడు.  యెంత ధరకైన పాడి ఆవును కొనాలని ఆ బ్రాహ్మణుడు సంతలో …

Read more

పసుపుగౌరి నోము పూర్తి కథ

పసుపుగౌరి నోము పూర్తి కథ            పూర్వము ఒక గ్రామములో ఒక పుణ్య స్త్రీ వుండేది.  పతి భక్తి కలిగిన ఇల్లాలు నిరంతరం పతిసేవాలు చేస్తూ అతనీ పాదాలను కళ్ళకు  అద్దుకుంటూ సంసారమును సాగిస్తుండేది.  ఆమె భర్తకు ఉబ్బస వ్యాధి, మాట్లాడడానికి కూడా ఎంతో కష్టంగా కూడా వుండేది.  ఆహార పానీయాలు కూడా సవ్యంగా జరిగేవి కావు.  తగ్గు ముఖం పట్టని వ్యాధితో నిరంతరం మంచాన పడి మగ్గుతుండేవాడు.  తాను చనిపోతానని …

Read more