తెలుగు పొడుపు కథలు -2

తెలుగు పొడుపు కథలు -2   ఒకరు పొడుస్తారు, ఒకరు విడుస్తారు?  సమాధానం :పొడుపు కథ నల్ల స్తంభం పైన నలుగురు దొంగలు?  సమాధానం :లవంగం మొగ్గ కాయలు కాని కాయలు, ఏమి కాయలు?  సమాధానం :మొట్టి కాయలు అమ్మంటే దగ్గరకొచ్చి నాన్నంటే దూరంగా పోతాయి?  సమాధానం :పెదవులు ఒకటి పట్టుకుంటే రెండు ఊగుతాయి?సమాధానం :తక్కెడ అడుగులున్నా, కాళ్ళులేనిది?సమాధానం :గజము బద్ద, మీటర్ స్కేలు అందని వస్త్రం పై అన్నీ వడియాలే?సమాధానం :నక్షత్రాలు అందరికి చెప్పి వొచ్చేది, …

Read more

పొడుపు కథలు తెలుగులో

*మీకు సమయం ఉన్నపుడు ఈ పొడుపు కథలు విప్పండి ఈ పొడుపు కథలను విప్పండి*  పొడుపు కథలు తెలుగులో   01 . చారెడు కుండలో మానెడు పగడాలు .. 02 . గదినిండా రత్నాలు గదికి తాళం ..‌ 03 . తన శరీరాన్ని తానే తింటుంది ‌04 . చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే ‌‌‌.. 05 . అన్ని దేశాలరు ఇద్దరే రాజులు 06 ‌. ఆడవారికి లేనివి మగవారికి ఉన్నవి .. 07 …

Read more

తెలుగు పొడుపు కథలు

తెలుగు పొడుపు కథలు   మొగ్గ కాని మొగ్గ, ఏమి మొగ్గ?   సమాధానం :  లవంగ మొగ్గ ముళ్ల కంచెలో మిఠాయి పొట్లం?   సమాధానం :  తేనె పట్టు రసం కాని రసం, ఏమి రసం?  సమాధానం :  నీరసం చిన్న పాపకు చాలా చీరలు. ఏమిటది?  సమాధానం :   ఉల్లిపాయ జాన కాని జాన, ఏమి జాన?  సమాధానం :  ఖజాన తెలిసేలా పూస్తుంది, తెలియకుండా కాస్తుంది? సమాధానం :  వేరుశెనగ కాయ లాగి విడిస్తేనే బ్రతుకు? …

Read more