జింక సింహం కథ… తప్పక చదవండి

జింక సింహం కథ… తప్పక చదవండి అది ఒక అందమైన  జింకల వనం. అందులో జింక జాతులు ఆనందంగా, నిర్భయంగా జీవిస్తున్నాయి. ఒకసారి ఆ వనం నుంచి ఒక జింక …

Read more

బహుమానం చిన్న కధ చదవండి

బహుమానం చిన్న కధ చదవండి ??బహుమానం?? బీర్బల్‌ శాకాహారి. మద్యమూ, మాంసమూ ముట్టుకోడు. ఒకరోజు అక్బర్‌ చక్రవర్తి బీర్బల్‌కు ఒక కోడిని బహుమతినివ్వాలన్న కోరిక కలిగింది. ఆ రోజు …

Read more

భారతీయుడా మజకా

భారతీయుడా మజకా   ఇంకాసేపట్లో విమానం ల్యాండవ్వబోతుంది! “ఇందాకటి నుంచి అడగాలనుకుంటున్నా!మీరు భారతీయులా?” అని రామ్ ని అడిగాడు రహీమ్! “అవును!నాది భారతదేశం! నా పేరు రామ్!మరి మీరు?” …

Read more