తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు   తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా: యాదాద్రి జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త జిల్లా. నల్గొండ, సూర్యాపేట, వరంగల్ మరియు శంషాబాద్ …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: భువనగిరి తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలం గ్రామాల జాబితా గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి జిల్లాలోని వలిగొండ మండలం: వలిగొండ తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన నారాయణపూర్ మండలం: నారాయణపూర్, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని ఒక మండలం. …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన ఆలైర్ మండలం : ఆలేరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా       యాదాద్రి జిల్లా, రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: రాజాపేట, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: బీబీనగర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా :మోటకొండూరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లిలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని భూదాన్ పోచంపల్లి మండలం, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. భూదాన్ …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన యాదగిరిగుట్ట మండలం: యాదగిరిగుట్ట, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక …

Read more