M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

 

మాధవ్
మాఘ్
మాహిర్
మాలోలన్
మాన్
మాంధాత
మారన్
మారి
మాతంగ
మబాల
మచక్రుకా
మాడా
మదన్
మదన
మదనబాన
మదనాదిత్య
మదనద్విస
మదనగోపాల

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మదనం
మదనమోహన
మదనపాల్
మాడపాటి
మదప్రద
మదరాగ
మాదవల్లభ
మదాయిష్ణు
మాడేరు
మాదేస
మాదేష్
మాధవ్
మాధవదాసు
మాధవన్
మాధవదాస్
మధు
మధుబన్
మధుహనా

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

మధుజ
మధుజిత్
మధుక్
మధుకాంత
మధుకర్
మధుకేష్
మధుమాత
మధుమాయ్
మధుమిశ్రా
మధుప్
మధుపతి
మధుపుష్ప
మధుర్
మాద్రిమాన్
మధుసూధన్
మధుతన
మధ్వ
మేడిన్
మదుర్
మద్వాన్
మగన్
మగధ
మహాన్
మహాబాహు

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మహాబల
మహాబలేశ్వరుడు
మహాదేవ్
మహాగణపతి
మహాజ్
మహాకాళ
మహాక్రమం
మహామణి
మహనీయుడు
మహంత్
మహానిధి
మహారత్
మహర్షి
మహర్త్
మహాత్రు
మహావీర్
మహావీర్
మహేంద్ర
మహీపతి
మహేష్
మహేశ్వరుడు
మహిజిత్
మహిన్
మహీంద్రా
మహిపాల్
మహిర్
మహిషుడు
మహిత్
మహమూద్
మహతాబ్
మైనక్
మైత్రేయ
మకరంద్
మకుల్
మకూర్
మలర్వేందన్
మలయ్
మలయా

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మల్హర్
మల్లేష్
మల్లికార్జున
మామ్రాజ్
మనాల్
మనజిత్
మంజునాథ
మనార్
మందర్
మాంధాత్రి
మన్నన్
మానస్
మానసి
మనస్యు
మానవ్
మానవేంద్ర
మండన్
మందర్
మన్దీప్
మాండిన్
మందిర్
మండిత్
మనేంద్ర

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మంగళ్
మంగేష్
మనోహర్
మణి
మణిభూషణ్
మాణిక్
మణికాంత్
మణికందన్
మణికంకణ
మనీంద్ర
మణిరామ్
మనీష్
మనిషిత్
మణిశంకర్
మణిత్
మన్నత్
మన్నిత్
మంజీత్
మంజునాథ్
మన్మథ
మన్మోహన్
మనోహర్
మనోజ్
మనోనిత్
మనోత్
మనోరంజన్
మన్సుఖ్
మంత్
మను
మనోహర
మనుజ్
మనురాజ్

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మాన్విక్
మన్యు
మారాయి
మార్దవ్
మారేచి
మార్కండేయ
మార్తాండ
మారుత్
మారుతి
మారుతీ ప్రసాద్
మాతేష్
మావ్లిక్
మయాంక
మయూర్
మేధాస్
మేధావత్
మీర్
మేఘన్
మేఘనాద్
మేఘశ్యామ్
మేఘదత్
మెహన్
మెహబూబ్
మెహదీ
మెహమూద్
మెహుల్
మేఖల్
మేనా
మేనాధవ్

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మేరు
మిధుం
మిహిర
మిహిర్
మిహిత్
మిలన్
మిలాప్
మిలింద్
మిలున్
మీర్జా
మిసల్
మిషాల్
మితాన్ష్
మిథిలేష్
మిథున్
మిత్ర
మితుల్
మోహ
మోహజిత్

Read More  G అక్షరంతో పేర్లు అబ్బాయిలపేర్లు కొత్తవి తెలుగులో అబ్బాయిపేర్లు తెలుగు పేర్లు

M అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
మోహక్
మోహల్
మొహమ్మద్
మోహన్
మోహిత్
మోహిన్
మోహ్నిష్
మోక్షిత్
మొహుల్
మోయిజ్
మోతీ
మోతీలాల్
మౌలిక్
మృగస్య
మృగటంక

అబ్బాయి పేర్లు

 అబ్బాయిలు పేర్లు A-Z
  చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు
  కవల అబ్బాయిల పేర్లు
  A అక్షరం తో  అబ్బాయి పేర్లు
  B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  C అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  D అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  G అక్షరం తో   అబ్బాయిల పేర్లు
  H అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  I అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  L అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  J అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  K అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  N అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  O అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
P అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  Q అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  R అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  T అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  V అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  U  అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
W | X | Z అక్షరాల తో అబ్బాయి పేర్లు

మృగాంక్
మృగాంకమౌళి
మృగాంకశేఖర్
మృగేంద్ర
మృగేష్
మృణాల్
మృణ్మోయ్
మృత్యుంజయ్
ముబారక్
ముదిత
ముహమ్మద్
ముహిలన్
ముజీబ్
ముఖేష్
ముక్తానంద
ముకుల్
ముకుంద
ముకుట్
ముల్కరాజ్
ముల్లింటి
ముంతాజ్
ముని
మునీష్
మురాద్
మురారి
మురారీలాల్
మురళి
మౌర్య
మురళీధర్
మురళీమనోహర్
మురుగదాస్
ముసలా
ముషీర్
ముస్తఫా
మురుగన్
ముత్తు
ముత్యా
మువాఫాక్

Sharing Is Caring: