R అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

R అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

 

రా
రాహి
రాహిణ్య
రాహిత్య
రాకా
రభస
రాభోద
రభు
రాభ్య
రబీ
రసితా
రచిత్
రాద్ధి
రాధక్
రాధాకాంత
రాధాకృష్ణ
రాధారమణ
రాధాసుత
రాధాతనాయ
రాధావల్లభ
రాధేస
రాధేశ్యామ్
రాధేయ
రేడిట్
రాఫత్
రాగం
రాగచ్ఛన
రాఘయుజ్
రాఘవ
రాఘవేంద్ర
రఘ్బీర్
రఘు
రఘుకర
రఘుకుమార్
రఘురాం
రఘునాథ్
రఘునందన్
రఘుపతి
రఘువంశ
రఘువీర్
రాగిష్
రాగ్యులా
రహస్
రహీం
రెహమాన్
రాహుల్
రైఫ్
రైక్వా
రైవత్
రాజ్
రాజు
రాజా
రాజదీప
రజక్
రాజల్
రాజం
రాజన్
రాజన్య
రాజాస్
రాజశేఖర్
రజత్
రజత్శుభ్ర
రాజ్‌దీప్
రాజ్దులారి
రాజీవ్
రాజేంద్ర
రాజేంద్రమోహన్
రాజేష్
రాజేష్‌కుమార్
రాజేంద్రకుమార్
రాజేశ్వర
రాజేశ్వరన్
రజిత్
రాజీవ్
రజనీకాంత
రజనీష్
రాజర్షి, రాజఋషి
రాజ్యసేన
రాజ్యేశ్వర్
రాకేష్
రక్షిత్
రక్ష
రక్షణ
రామ్
రామ్ బక్ష్
రామ్‌చరణ్
రామ్ దత్
రామదీప్
రమాకాంత
రామన్
రమణ
రమణిక
రామానుజుడు
రామాశ్రయ్
రామస్వామి
రామావతారం
రామచంద్ర
రమేష్
రామేశ్వర్
రమిత్
రాంకిషోర్
రామకృష్ణ
రాంకుమార్
రామ్మోహన్
రాంనాథ్
రాంప్రసాద్
రాంప్రతాప్
రామరతన్
రామస్వరూప్
రానా
రాణాసురుడు
రణధీర్
రణేష్
రణవీర్
రంగా
రంగన్
రంగనాథ్
రంగిత్
రంజన్
రణజయ్
రణజిత్
రనిష్
రాంజీ
రంజీవ్
రణ్వా
రన్విత్
రాస్బిహారి
రాసేష్
రాసిక్
రసరాజ్
రష్మిల్
రస్మారు
రసూల్
రతన్నభా
రతాష్
రాతిన్
రాతిక్
రతీష్
రతన్

అబ్బాయి పేర్లు

 అబ్బాయిలు పేర్లు A-Z
  చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు
  కవల అబ్బాయిల పేర్లు
  A అక్షరం తో  అబ్బాయి పేర్లు
  B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  C అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  D అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  G అక్షరం తో   అబ్బాయిల పేర్లు
  H అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  I అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  L అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  J అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  K అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  N అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  O అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
P అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  Q అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  R అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  T అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  V అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  U  అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
W | X | Z అక్షరాల తో అబ్బాయి పేర్లు
Read More  U అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

రత్నాకర్
రతుల్
రవి
రవికిరణ్
రవిజ
రవినందన్
రవీంద్ర
రవీంద్ర స్వరూప్
రవిషు
రజా
రజాక్
రెబంటా
రెహాన్
రెహమాన్
రెహ్మత్
రెనిల్
రెనిట్
రేవంత్
రేవత్
రేయాన్
రేయాన్ష్
రియాన్
రైడే
రిద్ధిమాన్
రిడిట్
రిగ్వేడ్
రిజుల్
రినాన్
రిపుంజ్య
రిపుదామన్
రిషబ్
రిషి
రిషిధర్
రిషిక్
రిషికేశ్
రితేష్
రితుల్
రితురాజ్
రితుపరన్
రిత్వాన్
రిత్విక్
రియార్త్
రియాజ్
రిజ్వాన్
రోకాకా
రోకానా
రోచక్
రోచన్
రోసిసా
రోహన్
రోహక్
రోహంత్
రోహన్‌లాల్
రోహిల్
రోహిత్
రోహితస్వ
రోలా
రోమిట్
రోనక్
రోనవ్
రోనిత్
రోనీ
రోషన్
రువాన్
రుచిర్
రుద్ర
రుహాన్
రుక్మా
రూనల్
రూపక్
రూపేంద్ర
రుసద్రు
రుసంగు
రుసత్
రుసెకు
రుషభ్
రుషిక్
రుషిల్
రుస్తుం
రుత్వ
రుతాజిత్
రుతేష్
రుత్వ
రుత్విజ్
ర్విజు
రైనా

Sharing Is Caring: