ప్రపంచంలోని ప్రసిద్ధ జలపాతాలు

ప్రపంచంలోని  ప్రసిద్ధ జలపాతాలు

 

 

ప్రాంతం నది జలపాతం
వెనిజులా కరోని ఉపనది ఏంజెల్  జలపాతం(అతిఎత్తయినది)
అమెరికా, కెనడా ఈరి, ఒంటారియో నయాగారా జలపాతం (అతి పెద్దది)
కాలిఫోర్నియా యెసెమిటె  రిబ్బోన్
కాలిఫోర్నియా యెసెమిటె అప్పర్
కాలిఫోర్నియా మెర్స్ డ్ ఉపనది  విండోస్ టీర్స్
న్యూజిలాండ్ ఆర్ థుర్ సుథర్ లాండ్
వెనిజులా కుక్వెనన్ కుక్వెనన్
బ్రిటిష్ కొలంబియా యెహ ఉపనది టక్కకవ్
దక్షిణాఫ్రికా (నాటల్) టుగెలా టుగెలా
నైరుతి ఫ్రాన్స్ గవడిపో గవర్నయి
నార్వే యెర్కెడోలా వెట్టిస్ పాస్
జాంబెజి-జింబాబ్వే జాంబెజి విక్టోరియా
ttt ttt ttt
ttt ttt ttt
ttt ttt ttt
Read More  అధికార చిహ్నాలు-వివిధ దేశాలు
Sharing Is Caring: