జనగాం జిల్లా రఘునాథపల్లె మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

జనగాం జిల్లా రఘునాథపల్లె మండలం గ్రామాల వివరాలు

 

 

1 మేకలగట్టు

2 క్విలేషాపూర్

3 అశ్వరావుపల్లె

4 వెల్డి

5 మాధారం

6 ఇబ్రహీంపూర్

7 ఫతేషాపూర్

8 నిడిగొండ

9 శ్రీమన్నారాయణపూర్

10 రఘునాథపల్లె

11 కోమల్ల

12 గోవర్ధనగిరి

13 కుర్చపల్లె

14 కంచన్‌పల్లె

15 భాంజీపేట

16 కన్నాయిపల్లె

17 కల్వలపల్లె

18 కోడూరు

19 గబ్బేటా

 

 

Read More  జనగాం జిల్లా లింగాల ఘనపూర్ మండలం గ్రామాల వివరాలు
Sharing Is Caring: