తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండలాలు

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండలాలు

 

 

 

1.భూపాలపల్లి

2.ఘన్‌పూర్ ములుగు

3.రేగొండ

4.మొగుళ్లపల్లి

5.చిత్యాల్

6.టేకుమట్ల

7.మల్హర్రావు

8.కాటారం

9.మహదేవ్పూర్

10.పలిమెల

11.ముత్తారం (మహదేవ్‌పూర్)

 

 

 

 

 

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలము గ్రామాలు సమాచారం
Sharing Is Caring:

Leave a Comment