జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా గద్వాల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా  గద్వాల్ మండలం గ్రామాల జాబితా

 

 

 

 

రేకులపల్లె

కొత్తపల్లె

యెంకంపేట

ముల్కలపల్లె

గద్వాల్ (గ్రామీణ)

ఆత్మకూర్

గణపద్

సంగాల

జిల్లెడబండ

కాకులవరం

పరమాల

మేళ్లచెరువు

జమ్మిచేడు

పుడూర్

అనంతపురం

బీరోల్

బసాపూర్

గుర్రంగడ్డ

గద్వాల్

Read More  జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా అలంపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా
Sharing Is Caring: