హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

నిఖిల్ హాస్పిటల్స్ – అమీర్‌పేట హైదరాబాద్
నిఖిల్ హాస్పిటల్స్ – అమీర్‌పేట హైదరాబాద్ ఆల్రా బ్యాంక్ ఎదురుగా, సత్యసాయి నిగమం సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని శ్రీ నగర్ కాలనీలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4055560000/5563222. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ నిఖిల్ హాస్పిటల్స్ – అమీర్‌పేట
ఆండ్రా బ్యాంక్ ఎదురుగా, సత్యసాయి నిగమం దగ్గర, శ్రీ నగర్ కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500073
040
04055560000/5563222

———————————————————

రవి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
రవి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ లిగ్: 564, 564, రోడ్ నెంబర్ 3, ఆర్. ఎస్. బ్రదర్స్ వెనుక, కె. పి. హెచ్. బి. కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4066313131/66313134. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ రవి హాస్పిటల్
లిగ్: 564, 564, రోడ్ నెంబర్ 3, ఆర్. ఎస్. బ్రదర్స్ వెనుక, కె. పి. హెచ్. బి. కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500072
040
04066313131/66313134

———————————————

విష్ణు హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
విష్ణు హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 1 – 142 – ఎ, చందా నగర్, భారత్ పెట్రోలియం పంప్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-303-0345. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ విష్ణు ఆసుపత్రి
# 1 – 142 – ఎ, చందా నగర్, భారత్ పెట్రోలియం పంప్ ఎదురుగా, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500050
040
04023030345

—————————————-

సాయి నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
సాయి నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని 16 – 1 – 524/1 సైదాబాద్ నైన్ రోడ్ సైదాబాద్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-560-3488. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సాయి నర్సింగ్ హోమ్
16 – 1 – 524/1 సైదాబాద్ నైన్ రోడ్ సైదాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500059
040
04065603488

——————————————————–

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – దిల్సుక్ నగర్ హైదరాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – దిల్సుక్నగర్ హైదరాబాద్ నెంబరు 60/11, ఎన్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-340-0200. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – దిల్సుక్ నగర్
నం. 60/11, ఎన్.
040
04043400200

——————————————————–

మైత్రి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మైత్రి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, ప్లాట్ నెం – 5 – 4/12 నుండి 16, మెయిన్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని చందానగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4064633357/64633358/64633359/44664040. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ మైత్రి హాస్పిటల్
ప్లాట్ నెం – 5 – 4/12 నుండి 16 వరకు, మెయిన్ రోడ్, చందనగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
040
04064633357/64633358/64633359/44664040

———————————————————-

శైవానీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ (విశ్వ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్
సైవానీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ (విశ్వ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్ # 1 – 2 – 365/36/6 మరియు 7, రామకృష్ణ మఠం రోడ్, ఇందిరా పార్క్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని డొమల్గూడ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027634462/63/67/68. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ శైవానీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ (విశ్వ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్)
# 1 – 2 – 365/36/6 మరియు 7, రామకృష్ణ మఠం రోడ్, ఇందిరా పార్క్, డొమల్‌గుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
040
04027634462/63/67/68

———————————————-

కామినేని హాస్పిటల్స్ – కింగ్ కోటి హైదరాబాద్
కామినేని హాస్పిటల్స్ – కింగ్ కోటి హైదరాబాద్ డి. నం 4 – 1 – 1227, కింగ్ కోటి రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని అబిడ్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-692-4444. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

Read More  సికింద్రాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ కామినేని హాస్పిటల్స్ – కింగ్ కోటి
డి. నం 4 – 1 – 1227, కింగ్ కోటి రోడ్, అబిడ్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500001
040
04066924444

———————————————–

అనితా నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
అనిత నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ 4 – 123/1, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ విజయ బ్యాంక్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-303-6372. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ అనితా నర్సింగ్ హోమ్
4 – 123/1, చందానగర్ విజయ బ్యాంక్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500050
040
04023036372

————————————————————

సుశీలా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సుశీలా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 8 – 3 – 667/1 వద్ద ఉంది, ఇంజనీర్లు క్లై, అలహాబాద్ బ్యాంక్ ఎదురుగా, కెకె టవర్స్ దగ్గర, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని యూసుఫ్గుడా. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-373-0020. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సుశీలా హాస్పిటల్
8 – 3 – 667/1, ఇంజనీర్లు క్లై, అలహాబాద్ బ్యాంక్ ఎదురుగా, కెకె టవర్స్ దగ్గర, యూసుఫ్‌గుడా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 524101
040
04023730020

————————————————————–

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – సంతోష్ నగర్, సైదాబాద్ హైదరాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – సంతోష్ నగర్, సైదాబాద్ హైదరాబాద్ 17 – 1 – 382 / ఆర్ / 15 శ్రీ మన్వితా మాన్షన్, అప్స్ర్ట్సి ఆఫీసర్స్ కాలనీ, సనోతోష్ నగర్, హైదరాబాద్, సైలబాద్ హైదర్బాద్, తెలంగాణ. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-378-2700. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – సంతోష్ నగర్, సైదాబాద్
17 – 1 – 382 / ఆర్ / 15 శ్రీ మన్విత మాన్షన్, అప్స్ర్ట్సి ఆఫీసర్స్ కాలనీ, సనోతోష్ నగర్, సైదాబాద్ హైదర్బాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500059
040
04033782700

———————————————–

మ్యాట్రిక్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మ్యాట్రిక్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్రగతి నగర్, ప్రగతి నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027035678/64647575. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ మ్యాట్రిక్స్ హాస్పిటల్
ప్లాట్ నెం: 4, 5, 14, 15 ప్రగతి నగర్, రామంతపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500013
040
04027035678/64647575

——————————————–

వనజా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
వనజ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్లాట్: 7, హెచ్. నం: 30 – 2065/39/7, ప్రగతి నగర్, మల్కాజ్గిరి, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని డాక్టర్ ఎ. ఎస్. రావు నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-453-3661. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ వనజా హాస్పిటల్
ప్లాట్: 7, హెచ్ నెం: 30 – 2065/39/7, ప్రగతి నగర్, మల్కాజ్గిరి, డాక్టర్ ఎ. ఎస్. రావు నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500062
040
04064533661

—————————————————-

సేహా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సేహా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 6/2/2001, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని లక్దికాపుల్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-331-1972. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సేహా హాస్పిటల్
6/2/2001, లక్డికాపుల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500016
040
04023311972

—————————————————–

హోప్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
హోప్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 5 – 9 – 24/81 లేక్ హిల్స్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బషీర్బాగ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023223792/23223782. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

Read More  వరంగల్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ హోప్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
5 – 9 – 24/81 లేక్ హిల్స్ రోడ్, బషీర్బాగ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500463
040
04023223792/23223782

————————————————————

లక్ష్మి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
లక్ష్మి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని దిల్షుక్ నగర్ లోని పోచమ్మ టెంపుల్ లేన్, చైతన్య పూరి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-414-3703. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ లక్ష్మి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
పోచమ్మ టెంపుల్ లేన్, చైతన్య పూరి, దిల్‌షుక్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500060
040
04024143703

————————————————

శ్రీ నేత్రాలయ ఐ హాస్పిటల్ మరియు లేజర్ సెంటర్ హైదరాబాద్
శ్రీ నేత్రాలయ ఐ హాస్పిటల్ అండ్ లేజర్ సెంటర్ హైదరాబాద్ హెచ్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-004-5670. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ శ్రీ నేత్రాలయ ఐ హాస్పిటల్ మరియు లేజర్ సెంటర్
హెచ్.
040
04040045670

————————————————-

ప్రసాద్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ప్రసాద్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ మిగ్ – 204, రోడ్ నెంబర్ 1, కుకత్పల్లి, గ్రాండ్ సీతారా హోటల్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని కెహెచ్బి క్లై వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406461000/64580066/23152315. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ ప్రసాద్ హాస్పిటల్
మిగ్ – 204, రోడ్ నెంబర్ 1, కుకట్‌పల్లి, గ్రాండ్ సీతారా హోటల్ ఎదురుగా, కెహెచ్‌బి క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
040
0406461000/64580066/23152315

———————————————————

అనుపమా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
అనుపమా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 16 – 31/494 మరియు 495, 6 వ దశ Kphb కాలనీ కుకత్పల్లి హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 40–23152525. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ అనుపమ ఆసుపత్రి
16 – 31/494 మరియు 495, 6 వ దశ Kphb కాలనీ కుకట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
040
040-23152525

———————————————-

కిర్లోస్కర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కిర్లోస్కర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 5 – 9 – 47/4, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బషీర్బాగ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 40232996241/23249040/23230633. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ కిర్లోస్కర్ హాస్పిటల్
నం 5 – 9 – 47/4, బషీర్‌బాగ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500063
040
040232996241/23249040/23230633

———————————————————

సి. ష్రాఫ్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సి. సి. ష్రాఫ్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 3 – 4 – 801, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బర్కత్పుర వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-756-6666. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సి. ష్రాఫ్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్
3 – 4 – 801, బర్కత్‌పురా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500027
040
04027566666

—————————————————

విజయ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
విజయ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ 8 – 2 – 186 ఎదురుగా ఉంది, కుమ్మరిగూడ, పాస్పోర్ట్ కార్యాలయం సమీపంలో, సెకండ్ – బాడ్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-770-1344. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ విజయ ఆసుపత్రి
పాస్‌పోర్ట్ కార్యాలయానికి ఎదురుగా 8 – 2 – 186, కుమ్మరిగూడ, పాస్‌పోర్ట్ కార్యాలయం సమీపంలో, సెకండ్ – బాడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500003
040
04027701344

—————————————–

స్వరూప్ ఐ సెంటర్ హైదరాబాద్
స్వరూప్ ఐ సెంటర్ హైదరాబాద్ # 5 – 9 – 163, చాపెల్ రోడ్, మెథడిస్ట్ చర్చికి ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-678-2053. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

Read More  ఖమ్మం హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ స్వరూప్ ఐ సెంటర్
# 5 – 9 – 163, చాపెల్ రోడ్, మెథడిస్ట్ చర్చి ఎదురుగా, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500001
040
04066782053

————————————————————

సాయి శివ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అండ్ పాలీ క్లినిక్ హైదరాబాద్
సాయి శివ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అండ్ పాలీ క్లినిక్ హైదరాబాద్ డోర్ నెం: 4 – 111, బాలాజీ ఆలయానికి ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని చందానగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-303-7879. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సాయి శివ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ అండ్ పాలీ క్లినిక్
డోర్ నెం: 4 – 111, బాలాజీ ఆలయం ఎదురుగా, చందానగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500050
040
04023037879

————————————————-

ధరణి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ధరణి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 12 – 2 – 417/46/8 / జి 1, హరి హరా తేజా ఆప్ట్స్, శివ్ బాగ్, గుడిమల్కాపూర్ ఎక్స్ రోడ్ల సమీపంలో, కార్వాన్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్, తెలంగాణలో. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-587-5773. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ ధరణి ఆసుపత్రి
# 12 – 2 – 417/46/8 / జి 1, హరి హరా తేజా ఆప్ట్స్, శివ్ బాగ్, గుడిమల్కాపూర్ ఎక్స్ రోడ్ల దగ్గర, కార్వాన్., హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500049
040
04065875773

——————————————-

సిటిజెన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సిటిజెన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 1 – 11/4/2/1, విద్యా నగర్, బ్యాక్ సైడ్ అపర్ణ టవర్స్, కొఠాగుడ పోస్ట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని కొండపూర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-719-1919. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సిటిజెన్స్ హాస్పిటల్
1 – 11/4/2/1, విద్యుత్ నగర్, బ్యాక్ సైడ్ అపర్ణ టవర్స్, కోతగుడ పోస్ట్, కొండపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500084
040
04067191919

——————————————————————

పౌలామి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
పౌలామి హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం 2, మరియు బి – 17, బ్లాక్ నెంబర్ 19, రుక్మినిపురి, కప్రా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని సైనిక్‌పురి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027145555/27143733. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ పౌలామి హాస్పిటల్స్
ప్లాట్ నెం 2, మరియు బి – 17, బ్లాక్ నెంబర్ 19, రుక్మినిపురి, కప్రా, సైనిక్‌పురి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500062
040
04027145555/27143733

——————————————

సాయి అనురాగ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సాయి అనురాగ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని చందనాగర్ స్వాగత్ హోటల్ ఎదురుగా ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023034871/72. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ సాయి అనురాగ్ హాస్పిటల్
స్వాగత్ హోటల్ ఎదురుగా, చందానగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
040
04023034871/72

——————————————————

శ్రీధర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
శ్రీధర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ 7 – 99, మారుతి నగర్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సంతోష్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4024332691/24330324. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ శ్రీధర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్
7 – 99, మారుతి నగర్, సంతోష్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500059
040
04024332691/24330324

——————————————————

డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ (కుకుట్‌పల్లి) హైదరాబాద్
డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ (కుకుట్‌పల్లి) హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని కుకుట్‌పల్లి బస్ స్టాప్ సమీపంలో విజయ సాయి టవర్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-993-3300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.

సంప్రదింపు వివరాలు
హైదరాబాద్ డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ (కుకుట్‌పల్లి)
విజయ సాయి టవర్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, కుకుట్‌పల్లి బస్ స్టాప్ దగ్గర, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
040
04039933300

Sharing Is Caring: