ఖమ్మం హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

ఖమ్మం  హాస్పిటల్స్ జాబితా  పూర్తి వివరాలు

కిన్నెరా సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఖమ్మం
కిన్నేరా సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఖమ్మం తెలంగాణలోని ఖమ్మంలో వైరా రోడ్‌లో ఉంది. ఖమ్మంలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 87-422-8366. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు ఖమ్మం ఎస్టీడీ కోడ్ 0874 డయల్ చేయాలి.

ఖమ్మం కిన్నెరా సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
వైరా రోడ్, ఖమ్మం, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 507001
0874
0874228366

———–
స్రుజన్ ఆర్థో అండ్ యాక్సిడెంట్ కేర్ హాస్పిటల్ ఖమ్మం
స్రుజన్ ఆర్థో అండ్ యాక్సిడెంట్ కేర్ హాస్పిటల్ ఖమ్మం తెలంగాణలోని ఖమ్మంలో హెచ్. నం – 11 – 2 – 56, బాలాజీ నగర్ వద్ద ఉంది. ఖమ్మంలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 87-422-4822. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు ఖమ్మం ఎస్టీడీ కోడ్ 0874 డయల్ చేయాలి.

ఖమ్మం స్రుజన్ ఆర్థో అండ్ యాక్సిడెంట్ కేర్ హాస్పిటల్
హెచ్. నం – 11 – 2 – 56, బాలాజీ నగర్, ఖమ్మం, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 507002
0874
0874224822

——————-

కమ్మర్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ ఖమ్మం
క్యూర్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ ఖమ్మం # 11 – 2 – 91 / A, తెలంగాణలోని ఖమ్మంలో బాలాజీ నగర్ వద్ద ఉంది. ఖమ్మంలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8742234088/300001. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు ఖమ్మం ఎస్టీడీ కోడ్ 08742 డయల్ చేయాలి.

ఖమ్మం క్యూర్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్
# 11 – 2 – 91 / ఎ, బాలాజీ నగర్, ఖమ్మం, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 507001
08742
08742234088/300001

శ్రీ రామ్ కిడ్నీ వంధ్యత్వం మరియు లాప్రోస్కోపిక్ సెంటర్ ఖమ్మం
శ్రీ రామ్ కిడ్నీ వంధ్యత్వం మరియు లాప్రోస్కోపిక్ సెంటర్ ఖమ్మం తెలంగాణలోని ఖమ్మంలో ఓల్డ్ సిపిఎం కార్యాలయానికి సమీపంలో ఉన్న బాలాజీ నగర్ వద్ద ఉంది. ఖమ్మంలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8742-222-9727. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు ఖమ్మం ఎస్టీడీ కోడ్ 0874 డయల్ చేయాలి.

ఖమ్మం శ్రీ రామ్ కిడ్నీ వంధ్యత్వం మరియు లాప్రోస్కోపిక్ సెంటర్
బాలాజీ నగర్, ఓల్డ్ సిపిఎం కార్యాలయం దగ్గర, ఖమ్మం, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 507001
0874
087422229727

Read More  తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని వైరా మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

—————————————

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – ఖమ్మం
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – ఖమ్మం 11 – 5 – 8/9/10, నాగభూషణం హాస్పిటల్ పక్కన, వైరా రోడ్, ఖమ్మం, తెలంగాణలో ఉంది. ఖమ్మంలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 874-239-8900. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు ఖమ్మం ఎస్టీడీ కోడ్ 08742 ను డయల్ చేయాలి.

ఖమ్మం వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) – ఖమ్మం
11 – 5 – 8/9/10, నాగభూషణం హాస్పిటల్ పక్కన, వైరా రోడ్, ఖమ్మం, ఖమ్మం, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 507001
08742
08742398900

————————————-

మమతా జనరల్ అండ్ సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఖమ్మం
మమతా జనరల్ అండ్ సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఖమ్మం 5 – 7 – 200 వద్ద ఉంది, తెలంగాణలోని ఖమ్మంలో గిరిప్రసాద్ నగర్. ఖమ్మంలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8742230864/235160. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు ఖమ్మం ఎస్టీడీ కోడ్ 08742 డయల్ చేయాలి.

ఖమ్మం మమతా జనరల్ అండ్ సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
5 – 7 – 200, గిరిప్రసాద్ నగర్, ఖమ్మం, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 507002
08742
08742230864/235160

Sharing Is Caring: