బహుమానం చిన్న కధ చదవండి

బహుమానం చిన్న కధ చదవండి

??బహుమానం??
బీర్బల్‌ శాకాహారి. మద్యమూ, మాంసమూ ముట్టుకోడు. ఒకరోజు అక్బర్‌ చక్రవర్తి బీర్బల్‌కు ఒక కోడిని బహుమతినివ్వాలన్న కోరిక కలిగింది.
ఆ రోజు దర్బార్‌లో అందరి ముందు ” బీర్బల్‌ నీకు ఒక బహుమతి ఇస్తాను. అది తినదగినదే. మరి నీవు తింటావా? ” అని అడిగాడు.
‘చక్రవర్తి ఏ ప్రశ్న వేసినా అందులో ఏదో మర్మం దాగి వుంటుంది. ఈసారి తనను ఎందులోనో ఇరికించాలనుకుంటున్నారు ‘ అని ఒక్కక్షణం ఆలోచించి బీర్బల్‌ ” ప్రభువుల వారు ఏమిచ్చినా వద్దనకుండా తీసుకోవడం సేవకుడి ధర్మం ” అన్నాడు. “
 తీసుకోవడం కాదయ్యా. తింటావా, లేదా? బాగా ఆలోచించి చెప్పు. తరువాత కాదంటే నాకు చాలా కోపం వస్తుంది సుమా! ” అన్నాడు అక్బర్‌.
“అన్నమాట మీదే నిలబడతాను ప్రభూ! మీరేదిచ్చినా ఎలాగైనా తింటాను ” బదులిచ్చాడు బీర్బల్‌. అక్బర్‌ వెంటనే సేవకుని చేత కోడిని తెప్పించాడు. “
ఈ కోడిని నువ్వు తింటావా? “బీర్బల్‌ని అడిగాడు అక్బర్‌. తప్పకుండా ప్రభూ! మీకు ముందే సెలవిచ్చాను ఎలాగైనా తింటానని ” అన్నాడు బీర్బల్‌.
బహుమానం చిన్న కధ చదవండి
 అక్బర్‌తో పాటు సభలో వున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ” నువ్వు శాకాహారివి కదా!కోడినెలా తింటావు? ” అన్నాడు అక్బర్‌.
“అవును ప్రభూ నేను శాకాహారినే. నేను కోడిని కోసుకుని తినను, అమ్ముకుని తింటాను.
ముందే చెప్పాను కదు ప్రభూ ఎలాగైనా తింటానని ” ముసిముసిగా నవ్వుతూ చెప్పాడు బీర్బల్‌.ఆయన మాటలు విని చక్రవర్తితో పాటు ఆ సభలోని వారంతా గట్టిగా నవ్వారు.
*సేకరణ
ధర్మో రక్షతి రక్షితః ??????
సర్వే జనా సుఖినోభవంతు ???
Be Good….
Do Good….
Read More  భారతీయుడా మజకా
Sharing Is Caring: