మాలికాపురత్తమ్మ ఆలయం శబరిమలై పూర్తి వివరాలు

*_?అయ్యప్ప చరితం – 68 వ అధ్యాయం_?*  ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపుడు , భక్తుల పాలిట సులభ సాద్యుడు , అభయ ప్రదాయకుడు ,  ఆ శాస్తా …

Read more