పోచెర జలపాతాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ

పోచెర జలపాతాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ పొచ్చెర జలపాతాలు భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా, బోథ్ మండలం, పోచెర గ్రామ సమీపంలో ఉంది. ఇది అందమైన మరియు …

Read more

కనకై జలపాతాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా

కనకై జలపాతాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కనకాయ్ జలపాతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా, బజార్హత్నూర్ మండలం గిర్నూర్ అనే చిన్న గ్రామానికి సమీపంలో ఉంది. ఈ జలపాతాన్ని కనకదుర్గ …

Read more

ఆదిలాబాద్ లోని జలపాతాలు వాటి వివరాలు

ఆదిలాబాద్ లోని జలపాతాలు వాటి వివరాలు తెలంగాణలోని గిర్నూర్ గ్రామంలోని కనకై జలపాతాలు ఒక కొండపై నుండి జలపాతం దిగువన ఉన్న ఒక పెద్ద కొలనులోకి దిగే 30 …

Read more