తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కల్లూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కల్లూరు మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా     బత్తులపల్లి చండ్రుపట్ల చెన్నూరు చినకోరుకొండి తూర్పు లోకారం గోకారం హనుమంతండ కల్లూరు కప్పలబంధం కిష్టయ్య …

Read more