జామపండ్ల గురించి ఈ నిజాలు తెలిస్తే.. ఈరోజే కొని తింటారు..!

జామ : జామపండ్ల గురించి ఈ నిజాలు తెలిస్తే.. ఈరోజే కొని తింటారు..!   జామ: మనం చాలా రకాల పండ్లను తీసుకుంటాం. అందులో జామ కూడా ఉంది. …

Read more

జామపండు తినడం వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన ఉపయోగాలు

 ఆరోగ్యం, జుట్టు మరియు చర్మం కోసం జామపండు   తినడం వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన  ప్రయోజనాలు   ప్రత్యేకమైన రుచికి ప్రసిద్ధి చెందిన పండ్లలో జామ ఒకటి అని మీకు …

Read more

జామ ఆకు కషాయం ఉపయోగాలు

జామ ఆకు కషాయం ఉపయోగాలు  జామను అమృత పండు అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే ఆకులు మరియు పండ్లలో శోథ నిరోధక లక్షణాలు ఉంటాయి. చంద్ర కిరణాలతో పాటు, …

Read more