కార్తీకమాసంలో తప్పక దర్శించాల్సిన క్షేత్రం అరుణాచల దేవాలయం

కార్తీకమాసంలో తప్పక దర్శించాల్సిన క్షేత్రం అరుణాచల దేవాలయం  ఇది తమిళనాడులోని తిరువళ్లామలై జిల్లాలో ఉన్నది. అన్నామలైయర్ అనబడే ఈ దేవాలయం అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది. పంచభూత క్షేత్రాలలో అగ్నిని సూచించే …

Read more