ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ICET పరీక్ష ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ICET పరీక్ష ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ APICET నమోదు, అర్హత, దరఖాస్తు రుసుము – sche.ap.gov.in AP ICET  దరఖాస్తు ఆన్‌లైన్ లింక్ ఫిబ్రవరిలో సక్రియం అవుతుంది. …

Read more