తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని తల్లాడ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని తల్లాడ మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా   అంబేద్కర్ నగర్ అన్నారంగూడెం బాలపేట బసవపురం బిల్లుపాడు గొల్లగూడెం గోపాలపేట కలకొడిమ కేశవపురం కొడవటిమెట్ట కొత్త …

Read more