అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర

అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర   శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి జన్మవృత్తాంతము  క్లుప్తముగా అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా సూక్ష్మ కథతో వ్రాయడము జరిగింది. అమృతము కొరకు దేవతలు …

Read more

అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో కాళైకట్టె వివరాలు

_*?అయ్యప్ప చరితం – 65 వ అధ్యాయం?*_ ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ ఆ కార్యక్రమం ముగిసాక గుడిలో స్వామిని దర్శించి కొబ్బరికాయలు కొట్టి , వావరు గుడికి ప్రదక్షిణలు చేస్తారు ! …

Read more