శబరిమలలొని కాంతిమలలో జ్యోతి దర్శనం

_*?అయ్యప్ప చరితం – 69 వ అధ్యాయం?*_ ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ ఆభరణాలున్న పెట్టెలు తీసుకుని శరంగుత్తి చేరుకునే సమయానికి ఆలయ ప్రధాన పూజారి , ఆలయ నిర్వాహకులు కొందరు కలిసి …

Read more