అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో ఆర్యన్‌గావ్ | అచ్చన్ కోవిల్ | ఎరుమేలి | శబరిమల

_*?అయ్యప్ప చరితం – 64 వ అధ్యాయం?*_ ?☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ ఆలయ సమీపంలో వున్న పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరించడంవల్ల చర్మరోగాలు నయమవుతాయని ప్రజల నమ్మకం ! ఈ క్షేత్రం జీవి …

Read more

అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో శీరంగుత్తి వివరాలు

_*?అయ్యప్ప చరితం – 67 వ అధ్యాయం?*_ ?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️☘️?️ *శీరంగుత్తి:*   ఇక్కడే అయ్యప్ప స్వామి సైనికుల ఆయుధాలు రావిచెట్టు క్రింద పెట్టించినందువల్ల యాత్రకు దీక్ష స్వీకరించి వచ్చిన స్వాములు …

Read more