మైసూర్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు

మైసూర్‌లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు ‘శాండల్‌వుడ్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా’ గా పిలువబడే మైసూర్, కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని పాత నగరంలో పర్యాటకులు తమ సెలవుల్లో సందర్శించగలిగే అద్భుతమైన పర్యాటక ఆకర్షణలను …

Read more