అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి యొక్క జీవిత చరిత్ర

అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి యొక్క జీవిత చరిత్ర జననం: డిసెంబర్ 25, 1924 పుట్టిన ప్రదేశం: గ్వాలియర్, మధ్యప్రదేశ్ మరణం: ఆగస్టు 16, 2018 మరణించిన ప్రదేశం: న్యూఢిల్లీ …

Read more