అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర

అయ్యప్ప స్వామి జీవిత చరిత్ర   శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి జన్మవృత్తాంతము  క్లుప్తముగా అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా సూక్ష్మ కథతో వ్రాయడము జరిగింది. అమృతము కొరకు దేవతలు …

Read more