రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌లోని బిర్లా మందిర్

 రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌లోని బిర్లా మందిర్ రాజస్థాన్‌లోని ప్రసిద్ధ బిర్లా మందిర్ జైపూర్‌లోని ఎత్తైన మైదానంలో, ఖచ్చితంగా మోతీ దుంగారి కొండ దిగువన ఉంది. ఇది 1988లో బిర్లా గ్రూప్ …

Read more