మైసూర్ లోని బృందావన్ గార్డెన్స్ పూర్తి వివరాలు

మైసూర్ లోని బృందావన్ గార్డెన్స్ పూర్తి వివరాలు   మైసూర్ ప్యాలెస్ ఇండో-సారాసెనిక్ శైలి నిర్మాణానికి చక్కటి ఉదాహరణ. ఒకప్పుడు వడయార్ల రాజకుటుంబం నివాసంగా ఉన్న ఈ ప్యాలెస్‌లో ఇప్పటికీ …

Read more