తిల్లాయ్ నటరాజ టెంపుల్ చిదంబరం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

తిల్లాయ్ నటరాజ టెంపుల్ చిదంబరం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు తిల్లాయ్ నటరాజ టెంపుల్  చిదంబరం తిల్లై నటరాజ ఆలయం, లేదా చిదంబరం ఆలయం దక్షిణ భారతదేశంలోని తూర్పు-మధ్య తమిళనాడులోని …

Read more

అతిపెద్ద నందిగల క్షేత్రం చిదంబరం

అతిపెద్ద నందిగల క్షేత్రం చిదంబరం తమిళనాడు కడలూర్ జిల్లాలో  ఉన్నది. చెన్నై నుండి సుమారు 243 కి.మీ దూరంలో ఉంటుంది. ఆలయ నడిబొడ్డులో నటరాజస్వామి ఆలయం ఉంటుంది. శివుడు …

Read more