కలికా మాటా టెంపుల్ రాజస్థాన్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

కలికా మాటా టెంపుల్ రాజస్థాన్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు కలికా మాటా టెంపుల్, చిత్తోర్‌గర్ ఫోర్ట్ ప్రాంతం / గ్రామం: చిత్తోర్‌గర్ రాష్ట్రం: రాజస్థాన్ దేశం: భారతదేశం సమీప నగరం …

Read more

చిత్తోర్‌ఘర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

చిత్తోర్‌ఘర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం  స్థానం: చిత్తోర్‌గఢ్, రాజస్థాన్ నిర్మించినది: చిత్రాంగద మోరి నివాసులు: చిత్తోర్ మౌర్యులు, మేడపటా గుహిలాలు, మేవార్ సిసోడియాలు విస్తీర్ణం: 691.9 ఎకరాలు …

Read more