కోయంబత్తూర్ యొక్క పూర్తి వివరాలు

కోయంబత్తూర్ యొక్క పూర్తి వివరాలు కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంది. కోవై అని కూడా పిలుస్తారు, కోయంబత్తూర్ రాష్ట్రంలో రెండవ అతిపెద్ద నగరం. ఇది ఒక ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రంగా …

Read more