సతానూర్ మొసలి ఫామ్ తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

సతానూర్ మొసలి ఫామ్ తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు సాతనూరు క్రొకోడైల్ ఫామ్ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ మొసళ్ల ఫారాలలో ఒకటి. దీనిని తమిళనాడు ప్రభుత్వం 1977 లో స్థాపించింది. …

Read more