సతానూర్ మొసలి ఫామ్ తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

సతానూర్ మొసలి ఫామ్ తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు సాతనూరు క్రొకోడైల్ ఫామ్ భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ మొసళ్ల ఫారాలలో ఒకటి. దీనిని తమిళనాడు ప్రభుత్వం 1977 లో స్థాపించింది. …

Read more

అమరావతి క్రొకోడైల్ పార్క్ తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

అమరావతి క్రొకోడైల్ పార్క్ తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు మొసళ్లు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి మరియు ఆసక్తికరమైన సరీసృపాలు. అతని ముడి శరీర ప్రమాణాలు, పదునైన దంతాలు మరియు వాపు కళ్ళు …

Read more