యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు

యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాల జాబితా       యాదాద్రి జిల్లా, రామన్నపేట్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా : రామన్నపేట, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి …

Read more

యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: ఆత్మకూర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ జిల్లాలో మొత్తం సోకిన రోగులు 25 మరియు కరీంనగర్ జిల్లా మొత్తం జనాభా 3811738. తెలంగాణ …

Read more