కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం భాష: తెలుగు మరియు ఉర్దూ ఎత్తు / ఎత్తు: 293 మీటర్లు. సీల్ స్థాయికి పైన టెలిఫోన్ …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి(హవేలి) మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

   కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి(హవేలి) మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం ప్రాంతం పేరు : కొత్తపల్లి హవేలీ (కొత్తపల్లి హవేలీ) మండలం పేరు: కరీంనగర్ జిల్లా: కరీంనగర్ రాష్ట్రం: …

Read more