డయాబెటిస్ రోగులు కేవలం 3 నిమిషాలు ఈ సులభమైన వ్యాయామం చేస్తే చక్కెర పెరగదు

డయాబెటిస్ రోగులు కేవలం 3 నిమిషాలు ఈ సులభమైన వ్యాయామం చేస్తే  చక్కెర పెరగదు డయాబెటిస్‌లో రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి, ఆహారం మాత్రమే కాకుండా, వ్యాయామం కూడా అవసరం. 1-2 …

Read more