గోదాచినమల్కి జలపాతం కర్నాటక పూర్తి వివరాలు

గోదాచినమల్కి జలపాతం కర్నాటక పూర్తి వివరాలు గోదాచిన్మల్కి జలపాతం, మార్కండేయ జలపాతం అని కూడా పిలువబడుతుంది, ఇది గోకాక్ నుండి 15 కి.మీ దూరంలో మార్కండేయ నదిలో ఉన్న …

Read more