తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని రఘునాధపాలెం మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని రఘునాధపాలెం మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా     బద్యతాండ బావోజితాండా బూడిదంపాడు చెరువుకొమ్ముతాండ చిమ్మపూడి చింతగుర్తి దారేడు దొనబండ ఎర్లపూడి జి.కె.బంజారా గణేశ్వరం …

Read more