కర్ణాటకలోని 15 అద్భుతమైన జలపాతాలు

 కర్ణాటకలోని 15 అద్భుతమైన జలపాతాలు కర్ణాటక ప్రకృతి సౌందర్యానికి పర్యాయపదం. అత్యంత అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించాలనుకునే ప్రకృతిని ఇష్టపడే వారు ఎక్కువగా సందర్శించే గమ్యస్థానాలలో ఇది ఒకటి. …

Read more

జారి జలపాతం కర్నాటక పూర్తి వివరాలు

జారి జలపాతం కర్నాటక పూర్తి వివరాలు చిక్మగళూరు జిల్లాలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన జలపాతాలలో జారిజలపాతం ఒకటి. ముల్లయనగిరి మరియు బాబా బుడాన్ గిరితో పాటు జారి జలపాతం …

Read more