చిత్తోర్‌ఘర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం

చిత్తోర్‌ఘర్ కోట యొక్క పూర్తి సమాచారం  స్థానం: చిత్తోర్‌గఢ్, రాజస్థాన్ నిర్మించినది: చిత్రాంగద మోరి నివాసులు: చిత్తోర్ మౌర్యులు, మేడపటా గుహిలాలు, మేవార్ సిసోడియాలు విస్తీర్ణం: 691.9 ఎకరాలు …

Read more