తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎన్కూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎన్కూరు మండలంలోని  గ్రామాల జాబితా   అరికాయలపాడు బి.ఎన్.తాండా బి.ఆర్.పురం భద్రుతాండ ఏన్కూరు గంగులనాచారం గార్లవొద్దు హిమామ్ నగర్ (ఇ) జన్నారం జన్నారన్ …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా       బేతుపల్లి బుగ్గపాడు చెరుకుపల్లి గంగారాం గౌరిగూడెం కాకర్లపల్లి కిష్టపురం కిస్టారం కొత్తూరు నారాయణపురం …

Read more