తెలంగాణ కీసరగుట్ట టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్

తెలంగాణ కీసరగుట్ట టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్  తెలంగాణ కీసరగుట్ట టెంపుల్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు   ప్రాంతం / గ్రామం: కీసర హైదరాబాద్ రాష్ట్రం: తెలంగాణ …

Read more

తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ చరిత్ర

తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ చరిత్ర హైదరాబాద్, నగరం, తెలంగాణ రాష్ట్రం, దక్షిణ-మధ్య భారతదేశం. ఇది తెలంగాణా యొక్క అతిపెద్ద మరియు అత్యధిక జనాభా కలిగిన నగరం మరియు దక్షిణ-మధ్య అంతర్గత …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్ర పూర్తి చరిత్ర

తెలంగాణ రాష్ట్ర పూర్తి చరిత్ర  తెలంగాణ   భారతదేశంలోని ఒక రాష్ట్రం, ఇది భారత ద్వీపకల్పం యొక్క మధ్య-దక్షిణ భాగంలో ఎత్తైన దక్కన్ పీఠభూమిపై ఉంది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం …

Read more