హోగెనక్కల్ జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు

హోగెనక్కల్ జలపాతాలు తమిళనాడు పూర్తి వివరాలు హోగెనక్కల్ జలపాతం తమిళనాడులోని ధర్మపురి జిల్లాలో ఉంది. ఈ జలపాతం యొక్క తోటిలేని అందం “నయాగర జలపాతం” అనే మారుపేరును సంపాదించింది. …

Read more