ఆలయంలో ఇచ్చే కుంకుమ, విభూతి ఏమి చేయాలి

ఆలయంలో ఇచ్చే కుంకుమ, విభూతి ఏమి చేయాలి  మనందరం ప్రతిరోజూ లేదా వారానికి ఒకసారి లేదా పండుగలు మరియు  పర్వదినాల్లో సమీప దేవాలయాలను దర్శిస్తాం. స్వామి వారిని లేదా …

Read more